MaxSolutions

Vytvorenie, manažment a implementácia inovácií na mieru

IoT technológie

Internet of Things dokáže zjednodušiť operačné náklady a management aplikácie. Vytvorenie technológie na mieru, jej správa a odstránenie problémov je základ pre dobre fungujúci produkt.

DevOps automatizácia

Automatizovanie procesov je trend budúcnosti. Vieme obhliadnuť aktuálny produkt, prostredie alebo produkčné procesy a navrhnúť automatizáciu presne na mieru.

Problem solving

Riešenia majú riešiť konkrétne problémy. My tie Vaše zanalyzujeme a navrhneme technológiu, ktorá vyrieši opakujúce sa problémy a vyladí fungovanie procesov.
Select

  • 3D printing a dizajnový návrh Vytvoríme dizajnový prototyp s najnovšími technológiami ako sú 3D tlačiarne.

  • IoT Vytvorenie IoT prototypu v laboratóriu v laboratóriu alebo v hackerspace.

  • Aplikácia Naprogramujeme aplikáciu tak aby komunikovala s vašimi systémami, procesmi a ľuďmi.

Prototypovanie v oblasti IoT a automatizácie

Rýchle otestovanie vášho nápadu je kritické pre spustenie nápadu. Projekty, ktoré sa naťahujú dlhé obdobie sa často neuskutočnia a ostanú ako šuflíkové projekty. Realizovať váš nápad v základnom prototype vieme do mesiaca a testovaciu prevádzku navrhneme spoločne s vašou prevádzkou.

Idea

Veľa ľudí dostane myšlienku, ktorú zavrie do šuflíka a o pár rokov zistí, že produkt zrazu vyšiel na trh.

Oportunita

Pri rýchlom otestovaní a vytvorení produktu je možnosť overiť si vlastné idei a schopnosti pri implementácii. Oportunita vytvorenia produktu a prípadného startupu je pri dobrej myšlienke a rýchlej implementácii vysoká.

Prototypovanie

Na otestovanie Vašej idei vieme vytvoriť funkčný a dizajnový prototyp na mieru. Celý proces budeme s Vami konzultovať a uvidíte ako sa z Vašej myšlienky stáva realita.

Pracujeme za pomoci Design Thinking-u a Lean Development-u

Vytvoríme sériu workshopov, kde si na báze Design Thinkingu a Lean Developmentu navrhneme riešenie a vytvoríme prototyp.

Analýza problému

Pozrieme sa na váš problém zo strany trhu, zanalyzujeme čísla, urobíme prehľad suplementárnych riešení a vytvoríme Vám report, ktorý bude jasne hovoriť aká je aktuálna situácia pri Vašom probléme a potenciálnom produkte.

Brainstorming

Počas riadeného brainstormingu vygenerujeme na návrhy, ktoré spracujeme a navrhneme možné riešenie. Brainstorming budeme zapisovať a dostanete z neho report aby ste presne videli vstupy pre ďalšie smerovanie projektu.

Komunikácia

Počas procesu overíme navrhnuté riešenie na užívateoch, trhom a z prieskumov určíme aké sú možnosti použiteľnosti alebo predaja produktu. Vytvoríme aj prvotný návrh marketingovej a obchodnej stratégie celého riešenia. V rámci vášho tímu navrhneme školenia pre zamestnancov a pre zákazníkov aby bola adopcia technológie čo najrýchlejšia.

Prototyp

V poslednej fáze vytvoríme funkčný a dizajnový prototyp, s ktorým vieme otestovať riešenie problému. V rámci prototypu dostanete dokument, ktorý ochráni Vaše intelektuálne vlastníctvo a popíše celé riešenie ako produkt.

Riešenia

Pozrite si aké typy riešení sme vytvorili v oblasti IoT, automatizácie a vzdelávania.

BatSuite Sonar

Šiesty zmysel pre nevidiacich a slabovidiacich ľudí. Vytvorili sme unikátne zariadenie vo veľkosti smartwatch hodiniek, ktoré sníma okolie a signalizuje vzdialenosti na princípe parkovacieho senzora. Prototyp BatSuite Sonar sme vytvorili s tímom počas víkendu na súťaži StartupWeekend Vienna. S riešením sme vyhrali StartupAwards 2015, zúčastnili sa IoT akcelerátora v Berlíne.

Video BatSuite a Remote Assistant

Remote Assistant

iOS aplikácia vzdialený asistent využíva kameru a lokalizáciu na telefóne nevidiaceho a prenáša údaje k asistentovi. Ten následne vie pomôcť pri navigácii nevidiacemu. Toto riešenie používajú nevidiaci a slabovidiaci v Českej a Slovenskej republike.

Web RemoteAssistant
Remote Assistant screen

Startup Education

Pre jednotlivcov a univerzity sme vytvorili unikátnu sériu prednášok a workshopov počas ktorých účastníci vytvoria z myšlienky návrh prototypu a overia si jeho fungovanie. Predmet aktuálne funguje na Fakulte managementu Univerzity Komenského.

Facebook Startup Education
Startup Education foto

Zákazníci

Zákazníci, pre ktorých sme pracovali kontinuálne, operatívne, na projektoch alebo riešeniach.